Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi ve Yeri
1-4 Mart 2018
Kaya Palazzo Otel - Bolu / Kartalkaya

Sempozyum Dili
Sempozyumun dili Türkçe'dir.

Sempozyum Web Adresi
www.plastikkissempozyumu2018.org

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masaları sempozyum merkezinde 1-4 Mart 2018 tarihlerinde 08:30 - 20:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Sempozyum Yaka Kartı
Sempozyuma katılan tüm katılımcılarımıza yaka kartı dağıtılacaktır.

Sempozyum Katılım Belgesi
Tüm katılımcılara sempozyum sonunda ’’Katılım Belgesi’’ verilecektir.

Kredilendirme

Sempozyum, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.