Bilimsel Program

  1 MART 2018 PERŞEMBE
12:00-16:00 Kayıt
16:00-16:30 Açılış Kokteyli
16:30-16:40 Açılış Konuşmaları
  Şükrü Yazar (Kış Sempozyumu Başkanı)
Selahattin Özmen
(TPRECD Bilimsel Kurul Başkanı)
Akın Yücel (TPRECD Başkanı)
16:40-16:50 Ticarileşmiş memenin tarihi Serhat Totan
16:50-18:00 PANEL 1: MEME BÜYÜTME
  Oturum Başkanı: Mustafa Şengezer, Hakan Kerem
16:50-17:02 Memenin cerrahi anatomisi Mehmet Bayramiçli
17:02-17:14 Meme küçültme tekniklerinde kişisel tercihlerim Mehmet Bayramiçli
17:14-17:26 Meme büyütme vakalarında göğüs duvarı deformitelerinin sınıflanması Saffet Örs
17:26-17:38 Türkiye’deki meme protezleri ve birbirinden farklılıkları ve kıyaslanması Sühan Ayhan
17:38-17:50 Meme büyütme ameliyatlarında son trendler; Dünya nereye gidiyor? Çiğdem Ünal Gülmeden
17:50-18:00 Tartışma
18:00-18:20 Kahve Arası
18:20-19:30 PANEL 2: MEME BÜYÜTME
  Oturum Başkanları: Nedim Savacı, Ozan Aslan
18:20-18:32 Meme ameliyatlarında görüşme, muayene ve planlama İsmail Kuran
18:32-18:44 Meme büyütme ameliyatlarında insizyon seçimi Osman Şenel
18:44-19:56 Meme büyütme ameliyatlarında implant seçenekleri ve plan seçimi Serhan Tuncer
19:56-19:08 Bir dizi meme protezi komplikasyonu Cemal Şenyuva
19:08-19:20 Meme büyütme-mastopeksi ameliyatlarında planlama, implant ve plan seçimi Adnan Menderes
19:20-19:30 Tartışma
19:30-20:30 Akşam Yemeği
20:30-21:48 PANEL 3: KOMPLİKE OLGULARDA MEME BÜYÜTME
  Oturum Başkanları: Naci Karaçal, İbrahim Sağlam
20:30-20:42 Tubuler meme deformitesinde yaklaşım Reha Gençosmanoğlu
20:42-20:54 Asimetrik memelerde cerrahi yaklaşım İsmail Kuran
20:54-21:06 Asimetrik memelerde cerrahi yaklaşım Reha Gençosmanoğlu
21:06-21:12 Kompozit meme büyütmede yağ dokusunun getirdiği avantajlar Reha Yavuzer
21:12-21:24 Meme büyütmede meme başı IMF ilişkisi Akın Yücel
21:24-21:36 Güvenli meme büyütme-İmplant ile meme büyütmede komplikasyonların önlenmesi Haldun Kamburoğlu
21:36-21:48 Tartışma
21:48-22:00 Kahve Arası
22:00-23:00 PANEL 4: MEME BÜYÜTME - MASTOPEKSİ
  Oturum Başkanları: Metin Görgü, Gökhan Adanalı
22:00-22:10 ALCL Sühan Ayhan
22:10-22:20 İmplant ile ilişkili ALCL;Patolojik özellikler Sıtkı Tuzlalı
22:20-22:30 Memenin yağ enjeksiyonu ile şekillendirilmesi Eksal Kargı
22:30-22:40 Meme büyütme ameliyatlarında İMF kontrolu Emrah Aslan
22:40-22:50 Memenin dolgu ile büyütülmesi? Endikasyonları? Komplikasyonları! - Video Sunumu Zafer Atakan
22:50-23:00 Tartışma
   
  2 MART 2018, CUMA
09:00-16:30 Serbest Zaman
16:30-17:46 PANEL 5: MEME KÜÇÜLTME
  Oturum Başkanları: Selahattin Özmen, Murat Pençe
16:30-16:42 Meme cerrahisinde hastanın ve cerrahın psikodinamiği Serdar Eren
16:42-16:58 Complicated secondary surgery cases in Breast Augmentation Janis Gilis
16:58-17:10 Meme büyüklüğünün postur üzerine etkisine genel bakış Serhat Şibar
17:10-17:22 Küçültme mamaplastide güvenli cerrahi Selahattin Özmen
17:22-17:36 Meme büyütme ameliyatlarında 3 boyutlu simülasyon Cemal Şenyuva
17:36-17:46 Tartışma
17:46-18:00 Kahve Arası
18:00-19:36 PANEL 6: MEME KÜÇÜLTME
  Oturum Başkanları: Alper Sarı, Baran Kul
18:00-18:12 Süperomedial pedikül wisepatternli meme küçültmenin üst pol dolgunluğuna etkisi Sinem Çiloğlu
18:12-18:24 Superomedial pedikülle meme küçültme: İlk 100 vakada öğrendiklerim Serhat Totan
18:24-18:36 İnferior pedikül tekniği ile meme küçültme Yiğit Tiftikçioğlu
18:36-18:48 Santral pedikül mammoplasti; sınırlar, dersler, stratejiler Ersoy Konaş
18:48-19:00 Vertikal mamoplasti sonuçlarını yönetme Hüseyin Borman
19:00-19:12 Mammoplastide maksimum güvenli nipple – areola pedikülü kullanımı Ahmet Seyhan
19:12-19:24 İMF ve NAC ın konumlandırılması Akın Yücel
19:24-19:36 Tartışma
19:36-20:30 Akşam Yemeği
20:30-22:20 PANEL 7: MEME KÜÇÜLTME
  Oturum Başkanları: Muhitdin Eski, Emre İnözü
20:30-20:42 NAK taşınmasında yeni stratejiler ve iyi bir NAK projeksiyonu için ipuçları Erdem Güven
20:42-20:54 İnferior parankimal flep ile mastopeksi Hüseyin Güner
20:54-21:06 How to choose the correct implant and minimize surgical risk Janis Gilis
21:06-21:18 Mammoplastide kişisel inovatif uygulamalar Ahmet Seyhan
21:18-21:30 Meme küçültmede medial pedikül Koray Coşkunfırat
21:30-21:42 Vertikal meme küçültememeye yönelik çözüm önerisi Aysun Bölükbaşı
21:42-21:54 Meme küçültmede liposuctionın yeri Hüseyin Güner
21:54-22:06 Meme küçültme hastalarında üst pol dolgunluğu ve şekillendirme için implant kullanımı Erdem Güven
22:06-22:20 Tartışma
   
  3 MART 2018, CUMARTESİ
09:00-16:00 Serbest Zaman
16:00-17:30 PANEL 8: MASTEKTOMİ SONRASI İMPLANTLA MEME REKONSTRÜKSIYONU
  Oturum Başkanları: Figen Özgür, Alparslan Topçu
16:00-16:12 İmplant ile meme oanarımında genel prensipler Şükrü Yazar
16:12-16:24 İmplant ile meme rekonstrüksiyonunda 3D planlama Reha Yavuzer
16:24-16:36 İmplant ile eş zamanlı meme rekonstrüksiyonu Mehmet Alper
16:36-16:48 Mastektomi sonrası Becker implant kullanımı İbrahim Vargel
16:48-17:00 Sarkık memede subkutan mastektomi ve implant ile primer rekonstrüksiyon; Tips & Tricks Serdar Eren
17:00-17:12 Komplikasyonların önlenmesi ve yönetilmesi Beyhan Çakır
17:12-17:30 Tartışma
17:30-18:00 Kahve Arası
18:00-19:30 PANEL 9: MASTEKTOMİ SONRASI OTOJEN DOKU İLE MEME REKONSTRÜKSİYONU
  Oturum Başkanı: Sarper Yılmaz, Sebat Karamürsel
18:00-18:12 Basitleştirilmiş büyütme mastopeksisi Tunç Tiryaki
18:12-18:24 Latissimus dorsi flebi + implant ile meme rekonstrüksiyonu Özay Özkaya
18:24-18:36 Meme onarımında diğer flep seçenekleri Serhan Tuncer
18:36-18:48 Meme Kanseri Tedavisinde Ekip Çalışması Murat Kapkaç
18:48-19:00 Lenfödemde Konservatif yaklaşımlar Figen Ayhan
19:00-19:12 DİEP flep ile meme rekonstrüksiyonu Yiğit Tiftikçioğlu
19:12-19:30 Tartışma
19:30-20:30 Akşam Yemeği
22:00-24:00 Barbekü Partisi ve Disco Gecesi
   
  4 MART 2018, PAZAR
10:00-11:36 PANEL 10:  TORAKS REKONSTRÜKSIYONU
  Oturum Başkanları: Tayfun Aköz, Tuğba Gün Koplay
10:00-10:12 Toraks defektlerinin flep rekonstrüksiyonunda klinik deneyim ve güncel literatür Semih Bağhaki
10:12-10:24 Lat. Dorsi flebi ile toraks rekonstrüksiyonu Şükrü Yazar
10:24-10:36 Göğüs duvarı komplike defektlerinde onarım Koray Coşkunfırat
10:36-10:48 Kardiyak cerrahi sonrası göğüs defektlerinin onarımı: Meme tedavimizi nasıl etkiliyor Serdar Tunçer
11:24-11:36 Tartışma
12:00 Otelden Ayrılış